תקנון הקמת אתרים בשכירות​

תקנון אתר בשכירות

 1. זמן הקמת האתר – עד 10 ימי עסקים ממועד הסתדרת התשלום וקבלה כל החומרים.
 2. עיצוב אתר
  1. עיצוב אתר מבוסס על עיצובים מוכנים.
  2. שינויים שניתן לעשות בכל עיצוב:
   1. לוגו
   2. צבעים
   3. תמונות
 3. תקופת ההסכם
  1. ההסכם תקף ל-12 חודשים מינימום.
  2. כל שינוי מסלול מחייב תוספת תשלום
  3. אין אפשרות להקפיא או לבטל את ההסכם במשך 12 חודשים ראשוניים.
 4. תכנות
  1. אתר האינטרנט מבוסס על תוכנות צד שלישי תחת רשיון קוד פתוח ועל שפות תכנות שגם הן תחת רשיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרשיון הקוד הפתוח ולתנאיו. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות הקוד הפתוח יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון.
  2. בונה האתר יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין ובהתאם למסלול שרכש. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת אתר האינטרנט הן בבעלות בונה אתר האינטרנט ולמזמין ניתן רשיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד.
 5. תוכן האתר
  1. הכנת התכנים לאתר באחריות מלאה של המזמין, כולל טקסטים, כותרות ותפריטים.
  2. האתר כולל מערכת הזנת תוכן עצמאית. בונה האתר אינו אחראי על הזנת תוכן כלשהו.
  3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לאתר שייכות למזמין.
  4. המזמין מאשר בזאת כי כל החומרים שיעביר לעסק, נוצרו על ידו באופן בלעדי, הם מקוריים, אין בהם כל זאת לצד שלישי כלשהו, הם לא הועתקו ממקור חיצוני כלשהו, וכל הזכויות השייכות לחומרים אלו הם שלו. 
  5. ככל שהחומרים אינם שייכים למזמין, מצהיר המזמין כי בידיו הסכמה מבעל הזכות לשימוש ו/או הפצה של חומרים אלו כאמור במסגרת הסכם זה.
 6. הגבלת אחריות
  1. תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה האתר לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר האינטרנט על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.
  2. יובהר כי בונה האתר יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לאתר האינטרנט של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.
 7. נזקים
  1. גובה החבות שיש בין בונה האתר למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה האתר.
  2. בשום מקרה בונה האתר לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט.
  3. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה אתר האינטרנט רשאי לחסום גישה לאתר ואף למחוק את האתר מהאינטרנט
 8. תשלום
  1. התשלום מתבצע בהוראת קבע בכרטיס אשראי בהתאם למסלול הנרכש.
  2. התשלום הראשון מתבצע 14 יום אחרי ביצוע תשלום.
  3. מחיר המסלול יכול להשתנות מעת לעת. על כך תבוא הודעה מוקדמת 3 חודשים לפני השינוי.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות